Kodune lasteaed ja kool Lahemaa rahvuspargi südames

Siin Vihasoo külas, Kuusalu vallas tegutseme me lasteaiast kooliteeni ühe katuse all. See on imepärane teekond, see on huvitav ja rõõmus, töine, mõnikord sile ja mõnikord konarlik.

Missioon

Meie missiooniks on soodustada lapse kasvamist aktiivseks, vastutus- ja otsustusvõimeliseks, avatud, teisi arvestavaks, koostööaltiks ja sooja südamega inimeseks.

Eesmärk

Meie tegevuse eesmärk on pakkuda lastele turvalist õppe- ja arengukeskkonda, kus arvestatakse iga lapse isikupära ja individuaalsusega, kus lapsi kannustab uudishimu ning on tagatud eduelamus ja osasaamisrõõm.

Väärtused

Sõbralikkus ja hoolivus,
tervis ja turvalisus, koostöö ja kaasatus, keskkonnahoid ja loodus, õppimine, uudishimu ja nutikus.

poiss puu vahel

Väärtustades loodust ja kodust keskkonda, kus arvestatakse iga lapse isikupära ja individuaalsusega

Meie lasteaed-kool on hea mainega kodune lasteaia-koolipere, kus iga laps areneb siinses lapsekeskses keskkonnas professionaalstete ja pühendunud õpetajate juhendamisel vastavalt oma võimetele ja vajadustele ning tuleb tulevikus hästi toime uues keskkonnas.

1984. aasta lõpus valmis Vihasoo külas 100-kohaline lasteaed

1. septembriks aastal 1987 valmis juurdeehitusena algkoolihoone, mis oli mõeldud neljale klassile. Tänaseks on klasse kuus ja majast on kujunenud oluline koht Vihasoo küla elus.

1984

Valmis Vihasoo külas 100-kohaline lasteaed, mis alustas tegevust lastepäevakoduna 16. jaanuaril 1985. aastal.

1987

1. septembriks aastal 1987 valmis juurdeehitusena algkoolihoone, mis oli mõeldud neljale klassile. Valmis ka saal-võimla.

2007​

Alates aastast 2007 on Vihasoo kooliosa 6-klassiline.