Huviringid

Siit leiate meie kooli õppekava toetavad tegevused

Mudilaskoori harjutustunnid

Esmaspäev 13:05–14:30

Meisterdamine

Kolmapäev 13.05–14:30

Ujumistund (Kuusalu ujula)

Teisipäev 12:45–13:30

Huvitegevus, mis toimub 1- 2 korda kuus või
õppeperioodi jooksul

Robootika

Seiklusmatkad looduses

Meisterdamine mobiilses töötoas koolimaja juures

Maalimine Kõnnu Viinaköögi maaliklassis

Kangakudumine Saori telgedel

saori teljed