Lasteaia kodukord

Vihasoo Lasteaed-Algkooli lasteaia kodukord

  1. Lapse lasteaeda toomine

1.1. Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul on vaja perearsti tõendit lapse tervisliku seisundi kohta.
1.2. Laps tuuakse lasteaeda soovitavalt hommikusöögiks kella 8.30-ks või hiljemalt 9.00-ks, kui algavad õppetegevused.
1.3. Laps tuuakse lasteaeda terve ja puhanuna ning tüdrukutel on pikad juuksed kinni pandud.
1.4. Laps antakse isiklikult üle lasteaia õpetajale või rühmas töötavale töötajale ja samuti võetakse laps kojuminekul vastu lasteaia õpetajalt või rühmas töötavalt töötajalt. Juhul kui laps tuleb ja lahkub lasteaiast ilma täiskasvanud saatjata (saatjaks õde või vend), esitab lapsevanem lasteaia direktorile  vastava avalduse.
1.5. Lapse lasteaeda mittetulekust teavitab lapsevanem lasteaeda eelneva tööpäeva jooksul või hiljemalt sama päeva hommikul kell 7.00 lasteaia rühma telefonil 54589910. 
1.6. Lasteaia õpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on silmanähtavad haiguse tunnused (nohu, köha, palavik, silmapõletik, lööve).
1.7. Lasteaia õpetaja ei tohi lapsele anda lapsevanema poolt kaasa antud ravimeid ega luba neid ka lapsel iseseisvalt võtta. Ravimite lasteaeda toomine on keelatud.
1.8. Kui laps haigestub nakkushaigusesse, teavitab lapsevanem sellest kohe lasteaeda, et lasteaed saaks oma tööd korraldada ja teisi lapsevanemaid teavitada.
1.9. Kui laps haigestub lasteaias, teavitab lasteaia õpetaja kohe lapsevanemat ning lapsevanem tuleb lapsele järele ja viib lapse koju.
1.10. Info lasteaia tegevuse kohta on rühmas infostendil ja kodulehel www.vihasoo.edu.ee.

2. Lapse riietus ja jalatsid

2.1. Lapsel on lasteaias seljas puhtad, terved ja mugavad riided kogu päevaks, vajadusel ka vahetusriided.
2.2. Õues viibimiseks on vastavalt ilmale õueriided ja õuejalatsid (müts, sall, kindad, kummikud jm).
2.3. Tagavarariided on kotis ja ripuvad kapis.
2.4. Lapsel on lasteaias kaasas taskurätikud, vahetusjalatsid ning võimlemisriided liikumistundide tarbeks, kamm või juuksehari, tüdrukutel patsikummid.
2.5. Lõunauinakuks on lapsel kaasas magamisriided.
2.6. Määrdunud riided viiakse koju.
2.7. Reedeti on lasteaias mänguasjade päev, mil laps võib kodunt kaasa võtta ühe mänguasja või mängu. Elekroonilisi mänguasju palume mitte kaasa tuua ja nutiseadmed on lasteaias keelatud. Koduste mänguasjadega lubab laps ka teistel lastel mängida.
2.8. Lasteaed kodunt kaasa võetud mänguasjade eest ei vastuta.
2.9. Kui lapsel on kaasas jalgratas, siis on vajalik ka kiiver.

3. Söömine

3.1. Lasteaias on kolm söögikorda: hommikusöök ( O,30 eurot) kell 8.30, lõunasöök (1 euro) kell 12.30, õhtuoode (0,45 eurot) kell 15.30, kokku toidupäev 1,75 eurot.
3.2. Toidupäeva maksumise kinnitab hoolekogu nõusolekul direktor oma käskkirjaga.
3.3. Lapsevanem teavitab lasteaeda lapse toiduallergiatest ja toiduainete talumatusest.

4. Lastevanemate poolt kaetavate kulude tasumine

4.1. Lapsevanem tasub osalustasu vastavalt Kuusalu Vallavolikogu määrusele 24.09.2014 nr.28 “Lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise kord Kuusalu valla koolieelsetes lasteasutustes”.
4.2. Osalustasu ja toiduraha tasutakse iga kuu 20. kuupäevaks eelmise kuu eest.