Kontakt

Kirjutage või helistage meile

e-maili sisestamine
Kontaktivorm

Vihasoo Lasteaed-Algkooli juhtkond

DIREKTOR
Marika Astor
tel 56255529
e-post: kool@vihasoo.edu.ee

MAJANDUSJUHATAJA
Rita Veeleid
tel 6078535

Vihasoo Lasteaed-Algkooli õpetajad

MUUSIKAÕPETAJA
Gerta Allemann
e-post: gerta.allemann@vihasoo.edu.ee

TEHNOLOOGIAÕPETAJA
Mart Almers
e-post: mart.almers@vihasoo.edu.ee

KUNSTIÕPETUSE ÕPETAJA
Õie Alt
e-post: oie.alt@vihasoo.edu.ee

KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJA
Aive Mõttus
e-post: aive.mottus@gmail.com

ÕPETAJA JA HEV-KOORDINEERIJA
Lüüri Korman
e-post: lyyri.korman@vihasoo.edu.ee

KLASSIÕPETAJA
Mari Sarv
e-post: mari.sarv@vihasoo.edu.ee

VÄIKEKLASSIÕPETAJA
Liivi Tang
e-post:  liivitang@gmail.com

KLASSIÕPETAJA
Anne Veerla
e-post: anne.veerla@vihasoo.edu.ee

ÕPETAJA JA ERIPEDAGOOG
Terje Välkmann
e-post: terje.valkmann@vihasoo.edu.ee

Vihasoo lasteaia õpetajad

LASTEAIAÕPETAJA
Tiia Andre
e-post: tiiaandre@gmail.com

LASTEAIAÕPETAJA
Merle Krüsban
e-post: merle.krysban@vihasoo.edu.ee

MUUSIKAÕPETAJA
Gerta Allemann

LASTEAIAÕPETAJA ABI
Liivi Jahilo

Vihasoo Lasteaed-Algkooli töötajad

KOKK
Siret Suvinõmm

KORISTAJA
Liivi Kristal

MAJAHOIDJA, KÜTJA
Vello Tammemäe

Vihasoo Lasteaed-Algkooli hoolekogu

HOOLEKOGU ESIMEESKOOLI LASTEVANEMATE ESINDAJA
LY Välkmann

KOOLI LASTEVANEMATE ESINDAJA
Triinu Pärn

LASTEAIALASTE VANEMATE ESINDAJA
Marten Kuningas

ÕPETAJATE ESINDAJA, HOOLEKOGU sekretär
Tiia Andre

ÕPETAJATE ESINDAJA
Mari Sarv

OMAVALITSUSE ESINDAJA
Madis Praks

VIHASOO HARIDUSSELTSI ESINDAJA
Lüüri Korman

Kooli pidaja ja järelvalve

KUUSALU VALLAVOLIKOGU
Volikogu esimees Ulve Märtson

KUUSALU VALLAVALITSUS
Vallavanem Terje Kraanvelt
Mõisa tee 17, 74604 Kiiu
e-post: vallavalitsus@kuusalu.ee
tel +372 6066 370

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist ning haldusjärelevalvet teostab:
Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, 50088 Tartu
e-post: hm@hm.ee
tel +372 7350222