Kool

Turvaline õppe- ja arengukeskkond, kus arvestatakse iga lapse isikupära ja individuaalsusega

Meie kool on hea mainega kodune koht, kus iga laps areneb siinses lapsekeskses keskkonnas professionaalstete ja pühendunud õpetajate juhendamisel vastavalt oma võimetele ja vajadustele ning tuleb tulevikus hästi toime uues keskkonnas.

Meile on tähtis
  • Sõbralikkus ja hoolivus
  • Tervis ja turvalisus
  • Koostöö ja kaasatus
  • Keskkonnahoid ja loodus
  • Õppimine, uudishimu ja nutikus

Kooli tunniplaan

Iga koolipäev on eriline ja isemoodi. Iga päev sa õpid ja avastad midagi uut.

Kooli huvitegevused

Siit leiate Vihasoo Algkool – Lasteaed õppekava toetavad huviringid

Vihasoo Kool – Lasteaia ajalugu ulatub aastasse 1985…

1984.aasta lõpus valmis Vihasoo külla 100-kohaline lasteaed, mis alustas tegevust lastepäevakoduna 16.jaanuaril 1985.aastal. Korraldatud nimekonkursil nimetati lastepäevakodu „Tõrupereks“, lasteaia õue istutati noored tammed. Lastepäevakodus avati 3 lasteaiarühma ja 1 sõimerühm, lapsi oli algusaastatel ligemale sada.

1.septembril 1987.aastal valmis juurdeehitusena koolihoone, mis oli mõeldud 4-klassile. Valmis ka saal-võimla.

Alates 1992.aasta 1.septembrist on kooliosa 5-klassiline ja 2007 a. 1.septembrist 6-klassiline.

Aastate jooksul on meie majast kujunenud oluline koht Vihasoo küla elus. Siin paikneb küla raamatukogu, keraamikokoda, siin käivad koos laulukoor, tantsijad ja siin toimuvad ka külapeod. Meie kooli õpetajad on ise aktiivsed taidlejad ja täiskasvanute juhendajad.

1.septembril 2017 osales Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid meie kooli tarkusepäeva aktusel. Samal päeval toimus ka kaasava hariduse ümarlaud, milles osalesid Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Sotsiaaalministeeriumi esindajad koos Kuusalu valla volikogu esimehe, haridusnõuniku  ning meie kooli õpetajatega.