Lasteaed

Turvaline õppe- ja arengukeskkond, kus arvestatakse iga lapse isikupära ja individuaalsusega

Meie lasteaed-kool on hea mainega kodune lasteaia-algkoolipere, kus iga laps areneb siinses lapsekeskses keskkonnas professionaalsete ja pühendunud õpetajate juhendamisel vastavalt oma võimetele ja vajadustele ning tuleb tulevikus hästi toime uues keskkonnas.

Meile on tähtis
  • sõbralikkus ja hoolivus
  • tervis ja turvalisus
  • koostöö ja kaasatus
  • keskkonnahoid ja loodus
  • õppimine, uudishimu ja nutikus

Lasteaia päevakava

1,5-7aastaste laste liitrühma päevakavas on arvestatud eri vanusega laste mänguvajadusi.

Õppe ja kasvatustegevus

Lasteaed väärtustab laste mängu, sest mäng on eelkoolieas lapse põhitegevus.

Vihasoo lasteaia ajalugu ulatub aastasse 1985

1984. aasta lõpus valmis Vihasoo külas 100-kohaline lasteaed, mis alustas tegevust lastepäevakoduna 16. jaanuaril aastal 1985. Nimekonkursil sai lastepäevakodu nimeks Tõrupere ning lasteaia õue istutati noored tammed. Avati kolm lasteaiarühma ja üks sõimerühm. Lapsi oli algusaastatel ligi sada.

Septembriks 1987 valmis juurdeehitusena koolihoone, mis oli mõeldud neljale klassile. Valmis ka saal-võimla.

Alates 1992. aasta 1. septembrist oli kooliosa juba viie-, 2007. aastast aga kuueklassiline.

Aastate jooksul on meie majast kujunenud oluline paik Vihasoo küla elus. Siin asuvad küla raamatukogu ja keraamikakoda, siin käivad koos laulukoor ja tantsijad ning siin toimuvad külapeod. Meie kooli õpetajad on ka ise aktiivsed taidlejad ja täiskasvanute juhendajad.

1. septembril 2017 osales Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid meie kooli tarkusepäeva aktusel. Samal päeval toimus kaasava hariduse ümarlaud, milles osalesid Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Sotsiaaalministeeriumi esindajad koos Kuusalu valla volikogu esimehe, haridusnõuniku  ning meie kooli õpetajatega.