Pikapäevarühma töö

Pikapäevarühma tegevuse eesmärgid:

  • Pakkuda õpilastele võimalust viibida pärast tunde õpetaja järelvalve all ja tegeleda huvitegevusega ringides
  • Suunata ja juhendada õpilasi õppimises ja koduste ülesannete täitmises
  • Kujundada lastes iseseisva töö harjumusi
  • Arendada lastes sotsiaalseid oskusi
  • Aidata lastel kooli ja kaaslastega kergemini kohaneda mängu ja ühiste ettevõtmiste kaudu
Pikapäevarühma tööst võtavad lapsed osa lapsevanemate sooviavalduse põhjal.

Pikapäevarühma töö toimub kõikidel koolipäevadel

(v.a iga õppeperioodi viimasel koolipäeval, riigipühade eelsetel päevadel ja erijuhtudel, millest teavitatakse vanemaid ja mil kool korraldab võimalusel õpilaste kojuveo).
  • 12:15–14:15 puhkus ja huvialaringide tööst osavõtt
  • 13:15–14:15 õpiülesannete täitmine ja huvialaringide tööst osavõtt
  • 14:15–14:25 värskes õhus viibimine ja kojuminek