Turvaline õppe- ja arengukeskkond, kus arvestatakse iga lapse isikupära ja individuaalsusega

Meie lasteaed-kool on hea mainega kodune lasteaia-algkoolipere, kus iga laps areneb siinses lapsekeskses keskkonnas professionaalsete ja pühendunud õpetajate juhendamisel vastavalt oma võimetele ja vajadustele ning tuleb tulevikus hästi toime uues keskkonnas.

Meile on tähtis
  • sõbralikkus ja hoolivus
  • tervis ja turvalisus
  • koostöö ja kaasatus
  • keskkonnahoid ja loodus
  • õppimine, uudishimu ja nutikus

Lasteaia päevakava

1,5-7aastaste laste liitrühma päevakavas on arvestatud eri vanusega laste mänguvajadusi.

Õppe ja kasvatustegevus

Lasteaed väärtustab laste mängu, sest mäng on eelkoolieas lapse põhitegevus.