Koolinädalal alates 7.- 11.septembrini 2020 jätkame tavapärases rütmis.

E algab koolipäev kogunemisega kell 8.30

T-R algavad koolitunnid kell 8.45

Koolibussid viivad lapsed T-N koju kell 14.30,

R kell 13.15

E alates on võimalik süüa kell 8.20 hommikuputru, teatada ja tasuda nädalaks ette 1.00 -( 0,20 eurosenti üks kord)

Koolilõunat sööme kell 12.15

K alustame 1.-4.klassi laste ujumistundidega Kuusalu kooli ujulas

N algavad 4.-6.klassi poiste tehnoloogiaõpetuse tunnid Kolga kooli töökojas

Palume koheselt teavitada kooli lapse puudumisest!

K,N,R 2.sept.- 4.sept.2020  toimub õppetöö alljärgnevalt:

alustame koolis kell 8.45 ja lõpetame kell 12.15 lõunasöögiga

R ilusa ilma korral matkame koos kogu kooliperega Vihasoo linnutorni juurde

Koolibuss hommikul tavapärasel ajal ja päeval kell 12.15

Neljapäeval, 4.juunil 2020 kell 9.30 õppeaasta lõpetamine kooliõues.

Head uut kooliaastat!

Alustame 1.septembril 2020 kell 9.30 avaakutsega koolimaja saalis.

Koolibussid sel päeval 1 tund hiljem - väljuvad tavapärasest kohast Kuusalust ja Loksalt kell 8.55 ja tagasi kell 10.30

 

Distantsõpe meie koolis jätkub kuni 2019/2020 õppeaasta lõpuni 5.juunini 2020.

Lasteaiarühma võtame lapsi vastu vajaduspõhiselt vastavalt eriolukorrale riigis. Võimalusel soovitame lapsed hoida kodus.

Kõik täpsemad juhised on üles pandud Stuudium-e ja Eliis keskondades, samuti meie kooli-lasteaia facebooki keskkonnas.