Koolinädal 2-6.november 2020

T  Maalimise töötoad

K 1.-4.klass ujumistunnis Kuusalu ujulas

N  Mobiilne töötuba koolimaja õuel

Töökat uut õppeperioodi kõigile , püsime terved!

 

Head vanemad!

 

Koroonaviirusesse nakatumise numbrid Eestis ei ole langustrendis, ka Kuusalu vallas ja Loksa linnas on üksikud haigestunud. Palume peredel järgida Terviseameti ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt jagatud nõuandeid.

 

Link veel täpsemate soovitustega:
https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/kkk

 

Kui õpetaja, töötaja, õpilane või tema pereliige saab positiivse koroonaproovi tulemuse ja on olnud kontaktne haigega, siis palume sellest esimesel võimalusel helistada direktorile telefonil: Marika Astor +372 56255529.

 

Lähtuvalt infost saame koheselt rakendada lisameetmeid, et viiruse levikut koolis-lasteaias piirata.

 

Õpilase distantsõppele jäämise puhul on vajalik tihe kontakt oma lapse klassiõpetajaga, kes jagab õpiülesandeid. Info õppimise kohta on Studium-e keskkonnas.

 

Püsime terved, hoolime endast ja kaaslastest!

 

 

Koolinädal 5.-9.oktoober 2020

E  ÕPETAJATE PÄEV! 

    Head õpetajad, olge hoitud! Palju õnne!

T  Robootikaring kell 12.30-14.00 I kooliastmele (1.-3.klass)

K  I kooliaste ujumistunnis Kuusalu ujulas

R Pildistamine - info klassiõpetaja ja lasteaiaõpetaja kaudu

 

Koolinädal 12.-16.oktoober 2020

K 5.-6.klassi õpilased loodusõpetuse metsatunnis Sagadi Looduskoolis

N Kogu koolipere orienteerumismatk Viitna järvede ümber 9.00- 12.30

R Koolil kodusõppepäev

19.oktoober- 25.oktoober 2020 SÜGISVAHEAEG!

Koolinädal 28.september-2.oktoober 2020

E-R Sügisnädal, avame koolis sügisnäituse

K 4.klassi õpilastel matemaatika riiklik tasemetöö kell 10.00

   I kooliastme õpilaste ujumistund Kuusalu ujulas

N Meisterdame mobiilses töötoas