Tunniplaan 1.-6.klassile 2020/2021 õppeaastal I ja  II õppeperioodil

    1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl. 6.kl.
esmaspäev              
1   EESTI K. EESTI K. EESTI K. EESTI K. MATEM. MATEM.
2   MATEM. MATEM. MATEM. MATEM. MATEM. MATEM.
3   EESTI K. EESTI K.MU INGLISE K. MUUSIKAÕP.

MUUSIKAÕP.

MUUSIKAÕP.

4   MUUSIKAÕP. MUUUSIKAÕP. MUUSIKAÕP. INGLISE . KIRJANDUS KIRJANDUS
5     LOODUSÕP.E EESTI K. EESTI K. IINGLISE K. INGLISE K.
6   mudilaskoor mudilaskoor mudilaskoor mudilaskoor mudilaskoor VENE K.
7              
teisipäev              
1   EESTI K. EESTI K. EESTI K.

EESTI K.

AJALUGU AJALUGU
2   KUNSTIÕP. KUNSTIÕP. KUNSTIÕP.

MATEM.

EE

INGLISE K.

3   KUNSTIÕP. KUNSTIÕP. KUNSTIÕP. MATEM.

INGLISE K.

VENE K.

4   MATEM. MATEM. INGLISE K. KUNSTIÕP.

KUNSTIÕP.

KUNSTIÕP.

5     LOODUSÕP. MATEM. EESTI K. MATEM. MATEM.
6        LOODUSÕP.  ÜHISKONNAÕP. EESTI K. EESTI K.
7             EEEST K.
kolmapäev              
1   EESTI K. EESTI K. EESTI K. EESTI K. EESTI K. EESTI K.
2   EESTI K. EESTI K. EESTI K. EESTI K. EESTI K. EESTI K.
3   MATEM.

MATEM.

MATEM. MATEM.

MATEM.

MATEM.

4   LOODUSÕP. MATEM. LOODUSÕP. LOODUSÕP. AJALUGU AJALUGU
5  

 KEH.KASV.

 KEH.KASV. KEH.KASV. KEH.KASV. LOODUSÕP. LOODUSÕP.
6           LOODUSÕP. LOODUSÕP.
7              
neljapäev              
1   KÄSITÖÖ KÄSITÖÖ KÄSITÖÖ TEHN.-TÖÖÕP. TEHN.-TÖÖÕP. TEHN.-TÖÖÕP.
2   EESTI K. EESTI K. EESTI K. TEHN.-TÖÖÕP.

TEHN.-TÖÖÕP.

TEHN.-TÖÖÕP.
3   MATEM. MATEM. MATEM. EESTI K. LOODUSÕP.

LOODUSÕP.

4 LOODUSÕP. MATEM. MATEM. MATEM. INGLISE K. VENEK.
5      LOODUSÕP.  EESTI K. INGLISE K. MATEM. MATEM.
6        LOODUSÕP.  LOODUSÕP. EESTI K. INGLISE K.
7              
reede              
1   MUUSIKAÕP. MUUSIKAÕP. MUUSIKAÕP. KEH.KASV. KEH.KASV. KEH.KASV.
2   EE EE IINGLISE K. KEH.KASV. KEH.KASV.

KEH.KASV.

3  

KEH.KASV.

KEH.KASV. KEH.KASV. MUUSIKAÕP. MATEM. MATEM.
4   MEISTERD. MEISTERD. MEISTERD. INGLISE K. INIMESEÕP. INIMESEÕP.
5    LIIKMUMINE  LIIKUMINE  LIIKUMINE LIIKUMINE KIRJANDUS  KIRJANDUS