Õppetundide ajad 2021/2022 õppeaastal

1. tund 8.45- 9.30

2. tund 9.40- 10.25

 10.25-10.35 terviseamps -õpilastele pakutakse puu-  ja juurvilja

 3. tund 10.35– 11.20

4. tund 11.30 – 12.15

12.15-12.35  söögi- ja õuevahetund

5. tund 12.35 – 13.20

6. tund 13.30 – 14.15

  

Esmaspäeviti algab koolipäev kogunemisega kell 8.30 , õppetunnid algavad kell 8.45 ja tunnid lõppevad kell 14.15

Esmaspäevast neljapäevani tunnid ja tegevused lõppevad kell 14.15 ja koolibussid kell 14.25 -14.30

Reedeti algavad tunnid kell 8.30 ja  koolipäeva lõpp  kell 12.55, söögivahetund alates 12.30, koolibussid kell 13.05

Koolibussid väljuvad reeglina koolimaja eest, kui ei ole korraldatud teisiti.