Õppekava toetavad tegevused

E kell 13.30 -14.15 mudilaskoori harjutustund

T kell 13.30 -14.15 kangakudumine Saori telgedel 

K kell 13.30-14.15  meisterdamine 1.-4.klass

K kell 13.00 -13.45 ujumistund Kuusalu ujulas sept.-dets. 4.-6.klass, jaan.-mai 1.-3.klass

R kell 11.30-12.15 suhtlemisõpetus 1.-3.klass