Õpilased ja lasteaialapsed 2021/ 2022 õppeaastal

  koolis õpib 26 õpilast 

  lasteaia liitrühmas on 18 last

adam1