Hoolekogu

ema1

 

  1. Lembit Otsmann -lasteaialaste vanemate esindaja, hoolekogu esimees

  2.  Kairi Lehtoja - lastevanemate esindaja-hoolekogu aseesimees

  3.  Tiina Kuller -lastevanemate esindaja-hoolekogu sekretär

  4.  Rihti Väinsar -lastevanemate esindaja

  5.  Merle Krüsban -õpetajate esindaja

  6.  Mari Sarv -õpetajate esindaja

  7. Madis Praks - omavalitsuse esindaja