tn_20061984.aasta lõpus valmis Vihasoo külla 100-kohaline lasteaed, mis alustas tegevust lastepäevakoduna 16.jaanuaril 1985.aastal. Korraldatud nimekonkursil nimetati lastepäevakodu „Tõrupereks“ , lasteaia õue istutati noored tammed. Lastepäevakodus avati 3 lasteaiarühma ja 1 sõimerühm, lapsi oli algusaastatel ligemale sada. 1.septembril 1987.aastal valmis juurdeehitusena algkoolihoone, mis oli mõeldud 4-klassile. Valmis ka saal-võimla. Alates 1992.aasta 1.septembrist on algkooliosa 5-klassiline ja 2007 a. 1.septembrist 6-klassiline.Aastate jooksul on meie majast kujunenud oluline koht Vihasoo küla elus. Siin paikneb küla raamatukogu, siin käivad koos laulukoor, tantsijad ja siin toimuvad ka külapeod. Meie kooli õpetajad on ise aktiivsed taidlejad ja täiskasvanute juhendajad. 
2019/2020 õppeaastal tähistame lasteaia 35.sünnipäeva.